top of page

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY PODPOROVANÉ SLUŽBAMI TRETÍCH STRÁN, AKO AKO JE GOOGLE TRANSLATE. WWW.GLAMPING-PARK.AT ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, TÝKAJÚCE SA PREKLADOV, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVANIA, VHODNOSTI PRE STRANY PURZOV.

bottom of page